188亚洲体育与真人|诚信TOP!!

<nav id="scp9v"></nav>
<dd id="scp9v"></dd>
<li id="scp9v"><acronym id="scp9v"></acronym></li>

Croeso i'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Cyfleoedd Dysgu sy'n Newid Bywydau ledled Cymru

Croeso i'r Brifysgol Agored yng Nghymru


Mis Hanes Pobl Ddu

Mis Hanes Pobl Ddu

Bydd straeon a phrofiadau ysbrydoledig ein myfyrwyr, cyn-fyfyrwyr a staff du yn cael eu rhannu trwy gydol mis Hydref fel rhan o ddathliadau Mis Hanes Pobl Ddu y Brifysgol Agored. Byddwn hefyd yn cynnal digwyddiadau a gweithdai sy'n archwilio hil, cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y Brifysgol.


Mae dros 11,000 o fyfyrwyr ledled Cymru a gefnogir gan 300 o diwtoriaid. Dysgwch ragor amdanom a’r gwaith rydym yn gwneud.

Student on laptop

Cyrsiau a chymwysterau

Fel darparwr astudiaeth brifysgol israddedig rhan-amser mwyaf Cymru, rydym yn cynnig dewis eang o gymwysterau a meysydd pwnc.

Teacher writing on classroom whiteboard

Ffordd newydd o ddod yn athro neu athrawes

Nawr, gallwch astudio gyda ni i ddod yn athro yng Nghymru. www.kailie.tw/courses/choose/cymru/tar

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Graddedig

Amdanom ni

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yw'r darparwr addysg uwch israddedig rhan-amser mwyaf yng Nghymru. Dysgwch fwy amdanom ni a'n gwaith.

Cefnogaeth ariannol i fyfyrwyr

Gall myfyrwyr rhan-amser newydd yng Nghymru dderbyn hyd at £4,500 o gyllid tuag at gostau byw. Gall myfyrwyr rhan-amser ?l-radd yng Nghymru dderbyn hyd at £17,000 o gyllid.

Dewch i gwrdd a’n myfyrwyr

Mae ein myfyrwyr yn dod o bob cefndir. Mae gan bob un eu cefndiroedd, nodau, a stori eu hunain i'w rhannu, ac rydym yma i'w cefnogi ar hyd y daith.

Yr Iaith Gymraeg

Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth ar sut rydym yn cydymffurfio gyda safonau'r Iaith Gymraeg, ac yn darparu ein gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Polisi a Materion Cyhoeddus

Drwy waith ein polisi a materion cyhoeddus rydym yn ceisio sicrhau bod polisi addysg uwch yng Nghymru yn cefnogi anghenion dysgwyr rhan-amser.

Tutor talking into headset

Gweithio gyda ni

Sut fyddech chi'n helpu rhywun i newid ei fywyd? Y Brifysgol Agored yw’r brifysgol fwyaf yn y DU. Edrychwch a oes cyfle i chi weithio yma.

188亚洲体育与真人